Toulky Knihou XXXVIII. O KOVÁRNĚ, POKLADECH A STŘELKÁCH (Gen 42-45 a Mt 13,44-46)

Trabant 16. 9. 2015

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 42 - 45 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Dnešní oddíl je rozsáhlejší, než obvyklá jedna kapitola. Řešení rodinné situace je rozděleno do čtyř kapitol, jde však o kompaktní příběh, členěný spíše s ohledem na jakousi symetričnost kapitol, než tématicky. Všimněme si rozdílu mezi tehdejším a současným pojetím velkého příběhu. V moderním velkofilmu by podstatná byla cesta na vrchol, gradace děje, a narovnání rodinných vztahů by přišlo jaksi samozřejmě, na konci, jako krátká tečka nabitá emocemi. Biblické vyprávění Josefova příběhu jde ovšem jinou cestou – narovnání vztahů s rodinou představuje celou polovinu vyprávění, v jehož středu stál Josefův egyptský úspěch.

Čeho si všimnout v těch opakovaných cestách z Kanaánu do Egypta a zpět, kořeněných nástrahami a rukojmími? Především – nezablokujme se na faktu, že bratři Josefa nepoznali. Znovu zde budeme opakovat – nejde o kulisy, jde o příběh, dění. A i kdybychom chtěli věnovat pozornost vedlejším detailům - vždyť bratři prodali Josefa otrokářům a zde před nimi stojí po egyptsku upravený, oblečený, mluvící a jednající nejvyšší egyptský státní úředník obklopený luxusem a mocí – hledali byste v jeho podobě a hlasu svého kdysi prodaného bratra?

Čeho si tedy všimnout? Především Judy. Nejprve zachraňuje Josefovi život nápadem prodat jej Izmaelitům, když se jej bratři tehdy v Kanaánu chystali zabít, pak přebírá v rozhodné chvíli odpovědnost svého otce Jákoba, když se řeší Benjaminův odchod do Egypta, nakonec sám sebe nabízí Josefovi jako živé výkupné.

Dále Josefa. Mohl by nenávidět, ale miluje. Mohl by se mstít, ale pomáhá. Mohl by zdvihnout prst a zahrozit, mentorovat, kázat, číst levity, vyčítat, vydírat – ale on jen citlivě ohledává, kam se vztahy posunuly a touží po jejich narovnání.

Bratrů. Záleží jim na sobě navzájem. Josefův příběh by se již neopakoval, rodina by jej neodvrhla, břemeno viny je s léty změnilo.

Jákoba. I když prožijeme velké věci, stáří a těžkosti mají dost síly nám ohnout záda a zastřít zrak. Tehdy i dnes.

Cesty k nápravě, která vede od poznání viny, přijetí viny, přes vyznání viny až k odpuštění. Tehdy i dnes.

Proporcí příběhu. Centrem příběhu a jeho hlavním pilířem není otroctví či svoboda, bezmoc či moc, bída či hojnost, zločin či trest. Centrem a hlavním pilířem příběhu jsou vztahy. Vztahy na osnově času, s uzlíky viny a odpuštění, s linkou vývoje. Zde, ve vztazích a postojích, leží realita. Sebečernobílejší či sebebarevnější kulisy společenského postavení a životní úrovně jsou ve skutečnosti jen pomalované kusy překližky.

Vlastnímu dotažení, domyšlení příběhu, když se nad ním zastavíme. Vztah s Bohem, vztahy s rodinou a vztahy s lidmi jsou kovadlinou, na které kladivo okolností kuje z hroudy všednosti úspěch či neúspěch dnů, týdnů, let a životů. Po celé kovárně jsou jako nálepky exekutora nápisy „Tady je Hadovo“. Východiskem je jen vztah. Jen vztah důvěry k Bohu je kovadlinou, která unese vztahy s lidmi a dokáže vzdorovat Hadově kladivu, okolnosti neokolnosti, všednost nevšednost, ptah neptah.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 13, verše 44 – 46 (NOVÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/.

Nespletli jsme se, skutečně budeme pokračovat zde. Verše 36 – 43 byly totiž nepřímo předmětem Toulek Knihou již nedávno.
K dnešnímu textu: jak v případě pokladu v poli, tak v případě perly je čtenář postaven před rozhodování buď - anebo. Neexistuje střední cesta, třetí cesta, kompromis. Čeho všeho se musím pustit, abych mohl uchopit důvěru s Bohem a přidržet se jí tak úpěnlivě, že mě přenese přes všechny Rubikony života i smrti?

Ono „jde, prodá všechno co má a koupí…“ nehovoří o majetku, není to ekonomické pravidlo. Nebeské království se nekupuje za peníze, není to akciová společnost nebo s.r.o. Ono „jde, prodá všechno co má a koupí…“ vypovídá o životním postoji, o rozhodnutí a stále opakovaném rozhodování spolehnout se na důvěru vůči Bohu více, než na sebe, na lidi, na rozum, na peníze, na vzdělání, na zkušenosti. Vypovídá o životním postoji, o rozhodnutí a stále opakovaném rozhodování vidět realitu v důvěře Bohu a iluzi ve stavění na jiných pilířích, navzdory všemu a třeba proti všem. Držet směr a linku i přes pády, odklony, kaňky, s vědomím, že život je spíše klopýtání než běh a spíše ležení na břiše v blátě než pevné stání na vrcholu – ale že rozhoduje směr a ne počty pádů, utržená zranění a zmazanost oděvu. Označíme-li na kompasu svého života důvěru k Bohu jako sever a vydáme-li se k severu, útrapy cesty a překážky ve směru postupu nás nepochybně vrhnou do jiných směrů – podstatné je vyhledat očima střelku, vytáhnout nohy z bláta otřepat se a zase se dát na sever – i kdyby proti nám s větrem v zádech pohodlně šly kamkoliv jinam celé zástupy. I kdyby nás to mělo stát vše, co máme.

Těším se na vás příště!
Váš Trabant

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑