Toulky Knihou XXXIV. O VSUVCE, SESTUPU A DOBRÉ PŮDĚ (Gen 38 a Mt 13,1-23)

Trabant 19. 5. 2015

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 38 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

V předchozím dílu Toulek Knihou a tedy v předchozí kapitole Bible jsme začali rozplétat monumentální příběh Josefa – a jen jsme začali, zjišťujeme, že mezi kapitolami 37 a 39, které tvoří úvodní dějství Josefova příběhu, je vložena kapitola 38, která se jej vůbec netýká. Je to zřejmě proto, abychom ve strhujícím dějství Josefových dobrodružství nezapomněli, že jde jen o dílčí látku – že hlavní zvěst a hlavní příběh se ubírá ne cestou Josefa, ale cestou národa, který se rozrostl z Abrahamova rodu a který pečlivě okopává, pleje, roubuje a sklízí Abrahamův, Izákův a Jákobův Bůh.

Příběh Judy a Támar začíná odchodem Judy od jeho bratrů k jednomu ze sousedů. Již úvodní věta má své souvislosti. Zmínili jsme před časem v jednom z dílů Toulek, že když Abram odchází do Egypta, sestupuje – a výraz „sestupuje“ má širší význam, než jen scházení shora dolů. Biblický Jonáš, jehož příběh bude předmětem některého velmi vzdáleného dílu Toulek, sestupuje do přístavu, na loď, do ryby. Od Boha, od Hospodina se vždy sestupuje, utíká. I zde, v Judově případě, hebrejština uvádí: „sestoupil“ od bratrů, připojil se k Chírovi. Na začátku silného příběhu Judy a Támar je Judův sestup, útěk, od rodiny vyznavačů Abrahamova náboženství k sousedům, kteří obětují bohům plodnosti, takovým orientálním „perunům“ a „vesnám“, řečeno po našem, po slovansku.

Juda si bere za manželku kanaánku, domorodku. Jaké bylo poslání jeho rodiny, proč opustil Abram, Terach a Lot bohaté kaldejské velkoměsto a trmáceli se tisíc kilometrů na chudou kanaánskou vysočinu? Juda sestupuje od rodiny, od Boha, i od poslání. Tady začíná nejen první věta kapitoly, ale i dění, na jehož (byť dobrém) konci bude smutek a trpká pachuť na jazyku.

Judův prvorozený syn má za ženu Támar. Když zemřel (ono „Hospodin jej usmrtil“ vnímejme spíše jako hodnocení zapisovatele, než Boží zásah – smyslem kapitoly rozhodně není sdělit čtenáři, aby nebyl jako Er, aby jej Hospodin také neusmrtil), měl by si vzít svou švagrovou a zplodit potomka podle tradičního práva Erův bratr Ónan. Pohrobek, který by se narodil, by byl vnímán jako syn zemřelého. Ónan však preventivně volí jednoduchou antikoncepční metodu a je (viděno dobově zvenčí: Hospodinem) usmrcen. Toto místo se používá jako vztyčený prst proti onanii, masturbaci – z pohledu 21. století poněkud anachronicky. Je totiž nabíledni, že problémem zmíněným v textu není masturbace, ale ejakulace mimo vaginální prostor, vedená pohnutkou nedostát (jakkoliv dnes pochybné) povinnosti. Támar má ještě třetího, dosud nedospělého švagra – jeho otec Juda se ovšem rozhodne porušit tradici a chránit jej před smrtí (v kontextu kapitoly dotaženo: před Hospodinem – až sem vede sestup).

Támar odchází ke své rodině a po letech ovdovělý Juda (jako vdovec samozřejmě povinen vzít si svou snachu a zplodit potomka svému zemřelému synovi) přichází náhodně, služebně, do blízkosti jejího bydliště. Támar se převlékne za prostitutku, k nepoznání se upraví, nabídne se Judovi, vyžádá si od něj jako zástavu jeho osobní věci a otěhotní s ním. Když je Juda konfrontován s tím, že jeho snacha se dopustila smilstva a je těhotnou vdovou, ani jej nenapadne, že by se koitu s ní mohl dopustit on a velí ji spálit. Jak snadno soudíme druhé, jak snadno zapomínáme při rychlých odsudcích na sebe! Támar Judu konfrontuje s osobními věcmi, které od něj dostala jako zástavu, když spolu spali – a ke cti Judově budiž řečeno, že nekonstruuje další obvinění, z podvodu a ze lži, ale že uznává svá provinění a prohlašuje Támar za nevinnou.

Na konci příběhu se Támar narodí Judovy děti. Úplný konec této poučné vsuvky do Josefova příběhu je však v první kapitole Matoušova evangelia – Juda, Peres i Zerach a s nimi Támar jsou součástí rodokmenu Ježíše Krista.

Od Boha se neodchází, od Boha se setupuje. Naše sestupy mají vliv na naše okolí. Na Judově sestupu stačilo v rozhodující chvíli zaváhat, neuznat chybu a upálit Támar jako nepohodlného svědka – závěrem příběhu nemusel být (byť poněkud trpký) happyend. Sestup zná jen jeden vyšší stupeň sestupování: pád.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 13, verše 1 - 23 (NOVÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/.

I mezi kulisami našich životů se proplétá rozsévač. Hodí sem, hodí onde. Nepočítaně zaznívá na našich dnech dopadající zrní, dokud dýcháme. Dopad zrn lze snadno neslyšet, protože svět 21. století je hlasitý a chodí po něm nejrůznější rozsévači. Tolik jalových zvěstí jsme vyslechli, že jsme si vytvořili na povrchu své půdy obrannou krustu před nejrůznějšími věrozvěsty. Tolik pseudodůležitých informací denně vyhodnocujeme, že se v nich ty nejdůležitější snadno ztratí. Pod tlakem podat výkon nemáme čas přebírat zrníčka, jsme spíše zpopelňovaní, než Popelky. Starosti s všelijak rozbitými životy rozbíjejí náš čas na fragmenty, které jsou denně sesypávány jako korálky do lahve bez ladu a skladu, místo orientačního běhu životem dezorientovaně bloudíme. Uznat marnost takového těkání, s důvěrou je odložit, přijmout zklidnění a orientaci, znamená stát se dobrou zemí pro dobré zrno a přinést úrodu smysluplného života – i kdyby měl trvat třeba jen hodinu. Úroda, pro kterou rozsévač rozsévá, není výkon, není nic, co zvážím nebo změřím – úrodou je důvěra vůči Bohu, který byl na počátku, je dnes a bude i na konci, aby nás nesl a pronesl na dlani bouřemi života i smrti – kvůli nám.

A to jsem se tak snažil zůstat dnes v řádcích…

Těším se na vás příště!
Váš Trabant

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑