Toulky Knihou XXIX. O ZCHROMENÍ, LOSERECH A BŘEMENECH (Gen 32 a Mt 11,15-30)

Trabant 13. 4. 2015

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 32 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Hned na začátku třicáté druhé kapitoly najdeme první nejasné místo – Jákobovo setkání s „Božími posly“. Uveďme jen tolik, že není tolik podstatné (a text ostatně ani neumožňuje dešifrovat) o koho šlo. Podstatnější je informace, kde k setkání došlo – na hranicích země zaslíbené Abrahamovi, tam, kde začíná Jákobem kdysi opuštěný svět Izáka, Rebeky a – Ezaua. Právě Ezaua, kterého se přicházející Jákob zřetelně děsí. Jákob jedná velmi pragmaticky – ostatně jako vždy. Posílá k Ezauovi poselství, že se vrací jako zajištěná existence, nechce být a nebude na obtíž, naopak má co přinést – plánuje tak zřejmě otupit ostří Ezauova hněvu a rozhodně chce zjistit aktuální situaci. Jakmile slyší o Ezauově příchodu v čele bojového oddílu, přistoupí k naprosto nejákobovskému jednání – dosud lstivý zbrklý Jákob odevzdá budoucnost svou a své rodiny do Božích rukou, připomene, že na Boží pokyn se vrací domů a úpěnlivě prosí o splnění Božích zaslíbení. Posílá bratru Ezauovi dary jako důkaz úcty a pokory, na znamení, že vracející se Jákob není týž jako ten, který kdysi utekl, na znamení, že se do Ezauovy sféry vlivu nevrací jako bazilišek, ale jako bratr.

Následující místo patří k nejtemnějším (po stránce vyložitelnosti) ve Starém zákoně. Jákobův noční zápas s Bohem u potoka Jabok je a vždy byl předmětem různých výkladů, spekulací a konstrukcí. Vede čtenáře k otázkám, na které nenabízí odpovědi. Přikláním se k názoru, že jde o starý předizraelský motiv spojený s onomatologií daného geografického místa, přeznačený starozákonním podáním, ale nemá smysl tím čtenáře Toulek Knihou zatěžovat. V Jákobově protivníkovi lze zahlédnout v podstatě cokoliv, co snese text a kam nás pustí kontext. Ono vykladačsky temné místo totiž není až tak podstatné ve vztahu k celku biblické zvěsti, i když určitý smysl má pro Jákobův příběh. Podstatné je, že Jákob zápasí a neutíká; podstatné je, že Jákob vítězí a obdrží požehnání; podstatné je, že Jákob opouští bojiště vítězně zchromený. Odvážím se vést místností plnou napjatých vláken jiných výkladů svůj provázek, svou linku: pro sebe si odnáším z Jákobova nočního zápasu vědomí, že o důvěru vůči Bohu se bojuje, o samotě, dlouho a úporně a že je to především boj se sebou, svou snahou zařídit se podle sebe - a že vítězstvím je rezignace na zbrklost a vlastní kombinace a odevzdání se Bohu – odcházíme pak jako vítězové, ale na bojišti jsme nechali kus své adamoviny, kulháme, protože jsme se rozhodli nespoléhat na sebe – a po celý zbytek života se budeme učit chodit v této nové realitě. Slunce nám vzejde, když mineme Penúel – ale přestaneme se cítit doma ve světě iluzí, kterému jsme dříve říkali realita – na parketu světa budeme chromí.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 11, verše 15 - 30 (NOVÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/.

Uvěznění Jana Křtitele a Ježíšova reakce se projevuje i ve zbytku kapitoly, lze je nahmatat pod káráním diváků mocných mesiášských činů, kteří pokrčili rameny a šli dál svou cestou. I ve 21. století v davu lidí korzujících dolů po bulváru života občas zaujmou ti mnohem méně početní, kdo se v protisměru vydali nahoru. Drtivá většina sestupujících pokrčí rameny a pokračuje svou cestou. Tu a tam se někdo připojí k těm v protisměru. A stejně jako v 1. století, i dnes mezi protisměrnými můžeme vidět spíše losery, než insidery (česky: spíše „neúspěšné“ než „ve světě se jako ryba ve vodě pohybující“). Je dobré jít životem s očima otevřenýma a všímat si jeho nepravidelností – jen tak zjistím, zda si po jeho bulváru šoupu podrážky směrem dolů či nahoru – a jen zjistím-li to, mohu změnit směr.

Cítíš břemena na svých zádech, toužíš po odpočinutí? Čím déle jdeme životem, tím více si neseme v batohu, někdo i v příručních taškách. Tajemstvím vepsaným do dnešní kapitoly nejčtenější knihy světa je, že dolů si bulvárem života neseme svou minulost na zádech, cestou nahoru nám však zavazadla budou nesena - a že stojí za to si toho všimnout, rozhodnout se a změnit směr, i když se tím neslavně připojíme k menšině domnělých loserů, nechápajících, odkud v životě fouká.

Těším se na vás příště!
Váš Trabant

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑