Toulky Knihou XVIII. – O RODINĚ, NEMOCI A ORCHESTRU (Gen 21 a Mt 8,1-17)

Trabant 26. 1. 2015

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 21 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Bůh plní svůj slib Abrahamovi - Sáře se narodil syn Izák. Izákův příchod na svět je nestandardní. Nečteme zde tak jako jinde: …poznal XY svou ženu XY a porodila mu syna XY… Izák se narodí matce, která se již dávno nachází za hranicí věku, ve kterém je biologicky možné mít dítě. Budeme se s tím při Toulkách Knihou setkávat ještě několikrát: Když Bůh skrze nás a v nás jedná, nepotřebuje k tomu naše schopnosti, sílu, vědomosti, zdraví. Naopak – vybírá si se zvláštním gustem právě ty neschopné, slabé, nevychytralé a handicapované, protože to, co mají vykonat, nezáleží na jejich výkonu, ale jejich důvěře.

Na svět tedy přichází Izák, vytoužené dítě starých rodičů, nevlastní bratr Izmaela, syna, kterého jeho otec přivedl na svět se služkou Izákovy matky, z matčina popudu. Rodí se do nejednoduché rodinné situace a otec s matkou mají z jeho narození nesmírnou radost. Brzy to začne ve dvoukolejné rodině (Abraham, Sára, Izák a na druhé straně Hagar a Izmael) skřípat. Opět je to Bůh, kdo napravuje pošramocené rodinné vztahy, kdo řeší zapeklitou situaci, do které se Sára s Abrahamem vlastními kombinacemi nechali sevřít. Bůh vstupuje do dění k prospěchu všech zúčastněných – Izákova rodina bude standardně trigonometrická (otec, matka, dítě), Hagar a Izmael se osamostatní a nepřijdou zkrátka – získávají podíl na Božím zaslíbení, předaném před časem Abrahamovi.

Může si čtenář ve 21. století odnést nějaké poučení z příběhu zauzlení a rozuzlení v Abrahamově rodině? Bereme-li z nedočkavosti a nedůvěry věci do vlastních rukou, dopadnou tak nějak „po lidsku“. Když se nám pak dostane naplnění Božích slibů, budou naše předchozí kombinace jako kamínky v botě, jako vši v kožichu, jako mouchy v polévce. Není možná pokojná symbióza mezi svévolí a důvěrou. Učit se Bohu důvěřovat je nejlepší prevencí před nedočkavostí, zbrklostí, chybným rozhodnutím naší lidskosti. Ani naše minulé a přítomné chyby a omyly ovšem nemusí být (díky Bohu) v budoucnu nezvratné. Přesto je prevence lepší než léčba. Hagar a Izmael se nakonec sice ekonomicky postavili na vlastní nohy – ale šrámy v srdci zůstaly.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 8, verše 1 - 17 (NOVÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/.

Starověký svět na úsvitu letopočtu byl plný nemocných a lékařská věda ani lékařská péče nedokázaly nemoci účinně omezit. Nákaza znamenala často definitivní rozsudek. Uzdravování nemocných bylo očekávaným průvodním znakem očekávaného mesiáše - zachránce. V dnešním textu čteme o třech uzdraveních, z nichž každé je jiné a vedle sebe jsou zařazena zjevně úmyslně.

Uzdravení malomocného je velmi silná výpověď. Malomocenství je nemoc, která byla považována za nevyléčitelnou a z níž v židovském prostředí dokázali uzdravit jen dva historičtí velikáni – Mojžíš a Eliáš, největší postavy předmesiášské epochy. Uzdravením malomocného se Ježíš přiřazuje k této dvojici, osvědčuje své mesiášství, prokazuje nárok na mesiášský titul. Zároveň však upozorňuje, aby uzdravený malomocný zachoval v tajnosti původce svého uzdravení. Předchází tak předčasnému „mediálnímu zájmu“ o svou činnost a možné masové hysterii – zatím je potřeba zachovat klid na přípravy, které je třeba vykonat před zásadním veřejným vystoupením v Jeruzalémě.

Uzdravení setníkova sluhy má podobně závažný zvěstný obsah. Setník, voják z povolání, nižší důstojník nežidovské, snad syrské národnosti, rozhodně nebyl člověkem, o jehož problémy by se, podle Židů, židovský mesiáš zajímal. Ostatně se ani neočekávalo, že by se tento nežidovský voják zajímal o židovského mesiáše jinak, než jako o potencionální bezpečnostní problém. Příběh o uzdravení setníkova sluhy demonstruje příkladnost setníkovy jednoduché a bytostné důvěry vůči Bohu, nad kterou by tehdejší i dnešní zbožní ohrnuli nos – a přece je v textu dávána za příklad víry, právě těm tehdejším i dnešním zbožným. Demonstruje dále mesiášství uzdravujícího – nevidí nemocného, nenaváže s ním osobní kontakt, a nemoc přesto donutí ustoupit.

Uzdravení Petrovy tchyně lze považovat za další demonstraci míry Ježíšovy moci nad nemocí – po uzdravujícím doteku nedochází k ústupu horečky a postupné rekonvalescenci, ale k okamžitému stavu plného zdraví.

V historii existovaly a dodnes existují náboženské směry, které na novozákonní příběhy o uzdravení reagují propagací uzdravovacích praktik a demonstrativním uzdravováním nemocných. Považuji to za výrazné zploštění novozákonní zvěsti. V orchestrální výpovědi novozákonních textů zaznívá mnoho tónů a nástrojů, harmonicky sdružených k monumentální výpovědi, řečeno hudebním žargonem. Vyjmout jeden či dva nástroje a nechat je hrát sólový part, podřídit jim zbytek orchestru, je nebezpečný amatérismus. Smyslem čtení novozákonních textů je vnímat celý rozsah orchestrální skladby a všímat si, jak jednotlivé nástroje a jejich tóny přispívají k celkové hudební výpovědi, specificky podtrhují její části a vytvářejí harmonický celek s jediným, trvalým leitmotivem. Leitmotivem důvěry vůči Bohu, který se prolíná nejen novozákonním orchestrem, ale i starozákonní chrámovou hudbou a sborovou písní. Leitmotivem, kterému může v potřebné míře porozumět i ten, kdo postrádá hudební sluch – jako třeba já 

Těším se na vás příště!

Váš Trabant


 

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑