Toulky Knihou XV. – O LICITACI, BOMBÁCH A SOUDECH (Gen 18 a Mt 7,1-12)

Trabant 6. 1. 2015

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 18 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/

Abraham a jeho hosté jakoby z oka vypadli českému úsloví „host do domu, Bůh do domu“. Skutečně, s každým, kdo překročí práh naší domácnosti či života, může do našich okolností vstoupit požehnání, nebo zlořečení.

Ví Abraham, koho hostí a komu prokazuje obvyklým, starobylým způsobem (voda k omytí nohou, chléb a zabité dobytče nedaleko kamenného oltáře) úctu? Návštěva je v každém případě nezvyklá. Hustota osídlení kanaánské vysočiny nebyla ani vzdáleně podobná dnešním českým poměrům. Návštěvy přicházely zřejmě jen sporadicky – a v rozumnou dobu, ne v největších vedrech kolem poledne. Hospodin patrně není jedním z hostů, nechává se sice tu a tam starozákonnímu člověku vidět jako ohnivá pochodeň nebo slyšet jako „hlas tichý, jemný“, nevystupuje však explicitně jako člověk - to až později v osobě Ježíše Krista. Bůh je neviditelný, skrytý – a Boží skrytost má své důvody. Není obvyklé, aby k nám přišel na návštěvu Bůh – stává se ovšem, že k nám, stejně jako tehdy k Abrahamovi, vysílá své posly – lidi. Osoby, které nás orientují, které nám pomohou vidět to, co máme z Boží skrytosti zahlédnout.

Krátká epizoda Sářina smíchu příběh odlehčuje. I nám se občas musí dostat z úst lidí kolem nás ujištění: „Copak je to u Hospodina nějaký div?“, když pro domnělou realitu nám známého světa ztratíme z očí skrytého Boha – a začneme měřit Boží moc pravítkem místo srdcem.

Po věcech lehčích přicházejí těžší. Abraham se dozvídá o připravované devastaci Sodomy a Gomory.

Tady začíná s Božími posly smlouvat – není lhostejný k osudu svých sousedů. Všimněme si, jak je Abrahamův postoj odlišný od našich dnešních, „moderních“ postojů k sousedům – k těm, s nimiž se soudíme, jak zpívával Ivo Jahelka: „o hranice, starou slívu, o kus pole, o smrad z chlívu…“.

Nakonec se Abraham dozvídá, že Bůh ušetří Sodomu a Gomoru i kvůli deseti spravedlivým, pokud je v ní najde. Víme, že nenašel. Možná si říkáme – proč Abraham nepokračuje až k jedinému spravedlivému? Bylo pro něj zřejmě nepředstavitelné, že by se v mase obyvatel ke zkáze odsouzeného čtyřměstí (Sodoma, Gomora, Adma, Sebójim) nenašlo deset spravedlivých, deset skutečných „lidí“. Nakonec (o tom příště) jich bylo více než jeden – Lot, jeho žena a dvě dcery, čtyři spravedliví v mase „normálních“.

Potopa za Noeho řešila věci výrazně radikálněji. Od té doby došlo k posunům – minimálně k terachovsko-abramovské kanaánské anabázi, která položila základy alternativního společenství, zjevně důvěřujícího skrytému Bohu. Svět ještě není zasažen nezvladatelným zhoubným bujením lidské svévole, zatím stačí chirurgický zásah na nejnapadenější končetině, která by se mohla stát ohniskem příští pandemické nákazy. Zničení čtyř měst v povodí Jordánu není krutým trestem za lidská selhání, ale preventivním odnětím periferního orgánu v zájmu celku. Kolik čtenářů tohoto starozákonního oddílu lamentuje nad Boží krutostí – a přitom pragmaticky tvrdí, že záležitost Hirošimy a Nagasaki byla nutným řešením, alternativou ke kruté a vyčerpávající totální konvenční válce s fanatickým nepřítelem?

Neměli bychom hodnotit starozákonní události podle dnešních měřítek. Svět byl tehdy ještě daleko méně ideálním místem k životu, než dnes. Lidské společenství bylo prostoupeno stejnými povahovými vlastnostmi, jaké nese dnes – ovšem ve stavu a rozsahu mnohem méně omezovaném konvencemi, vzděláním a humanismem.

Ono „nevyhladím je ani kvůli těm deseti“ je ve spojení se záchranou Lotovy rodiny ujištěním o tom, že Bůh, ač je skrytý, myslí radikálně jinak, než novodobí moralisté, bombardující své bližní již zcela rutinně.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 7, verše 1 – 12 (NOVÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, uvedenou pasáž.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na http://www.biblenet.cz/.

Není vůbec snadné nesoudit. Jsme vybaveni velmi účinnou schopností zajímat se o životy a činy druhých, probírat je mezi sebou, posuzovat je a kritizovat, šmahem odsuzovat a s potěšením očekávat budoucí následky chyb lidí v našem okolí. Vždyť nejprodávanějším deníkem v České republice je Blesk, právě proto, že této naší posuzovačsko-odsuzovačské tendenci nabízí střelivo a materiál.

Jak tedy nesoudit a přitom zůstat člověkem z masa a krve?

Uvědomme si, že žijeme své životy vedle životů druhých pod stejnou oblohou, ve stejně předsudky, posudky a odsudky zamořeném ovzduší, uhněteni ze stejně mizerné hlíny a s dlaněmi, kterými nám protéká vymezený „chronos“ stejně neodvolatelně a bezmocně, jako ostatním. Právě přijetí a pochopení vlastní nedokonalosti, vlastních omylů a pádů nás může imunizovat proti navlékání pomyslných talárů, proti nelidskému přístupu k ostatním lidem, proti neúnavným hadům s rýči a květináči, proti vydávání bláta vlastních skutků za ušlechtilý mramor a házení špíny na naleštěné skutky ostatních.

Prosme – a bude nám dáno. Nenechme se zmýlit typografickou úpravou některých Biblí, která rozděluje dnešní text pod dva dílčí nadpisy – původní text byl jednolitý a první až dvanáctý verš tvoří vnitřně jednotný celek. Prosit o sílu nesoudit bližní je rozhodně namístě.

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Toto jednoduché zlaté pravidlo je přítomno v několika náboženstvích. Křesťan by ovšem měl slyšet i nevyslovený dovětek, skrytý mezi řádky křesťanské zvěsti: Jednej tak navzdory tomu, že druzí zůstanou stejní a své chování vůči tobě nezmění. Miluj své nepřátele. Dobře čiň těm, kdo tě pronásledují. Pros a bude ti dáno.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant
 

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑