Toulky Knihou VII. – LOĎ NA POUŠTI A OPUŠTĚNÉ ČLUNY (Gen 6–8 a Mt 4,12-25)

Trabant 10. 11. 2014

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 6 - 8 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, kapitolu šestou, sedmou a osmou.
Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na www.biblenet.cz/

Začátek šesté kapitoly přináší velmi nejasný text o „synech božských a dcerách lidských“. Teologický výklad tohoto místa se historicky ustálil na třech základních směrech, z nichž první považuje za syny božské potomky pozemských vladařů a za dcery lidské neurozené dívky; druhý vidí za božskými syny pokolení Šéta a za lidskými dcerami pokolení Kaina (o těchto dvou základních duchovních proudech jsme již hovořili); třetí výklad pak považuje za božské syny anděly. Text je skutečně velmi nejasný a s odstupem desítek staletí obtížně vyložitelný. Osobně se přikláním k druhé naznačené možnosti, Šétovcům a Kainovcům; ony „zrůdy“ vycházející z tohoto spojení by pak byly zrůdnými spíše v duchovní, než ve fyzické rovině. Zcela zásadně je ale třeba říci: tento text není významný, nestojí v hlavním zvěstném proudu, vyrovnává se s tehdejší náboženskou, kulturní a sociálně-antropologickou realitou, kterou dnes nedokážeme uchopit. Bible má více takových temných míst, všimneme si jich při svých toulkách – ale to, co je potřeba slyšet, říká Bible vždy jasně, zřetelně a v desítkách opakování.


Od osmého verše šesté kapitoly Bůh konstatuje, že země je nevratně zkažená, dekadentní, lidskost člověka ustoupila jeho živočišnosti a rozhoduje se, že zemi radikálně očistí. Noeho a jeho rodinu si Bůh zvolí jako pokračovatele života na zemi. Všimněme si propojenosti, vzájemné svázanosti osudu lidstva s ostatním tvorstvem – smeten má být nejen člověk, ale spolu s ním i zvířata, rostliny a ptáci. Uvědomujeme si svou zodpovědnost za nečlověčí životy, které nám jako lidstvu byly svěřeny do správy? Chováme se jako správci života na planetě, nebo jako dobyvatelé a majitelé? Již tady lze nalézt první „praekologii“.

Noe má postavit archu. Loď. Má pokyn vzít na ni zárodek budoucích živočišných druhů. Dělení na čistá a nečistá zvířata napovídá, že text patrně nevznikl v době Noeho, ale mnohem později, kdy už židovské náboženství dělilo masité pokrmy na čisté a nečisté. Nic to ovšem nemění na zvěstné hodnotě textu.

Neuškodí, přiblížíme-li si kulisy tohoto příběhu. Noe a jeho rodina staví obrovskou loď na suché zemi. Dlouho trvá stavba, dlouho se ozývá pila a kladivo, dlouho se mezi lidmi povídá o tom, že tam a tam žije blázen, který staví Titanic na suché zemi, daleko od moře. Jistě pršely otázky a Noe dával odpovědi. Přesto se nenašel nikdo, kdo by Noemu řekl: „Vezmi mě sebou“. Bůh zná své pappenheimské. Později si všimneme u Abrahama podobného úkazu před zničením Sodomy a Gomory, jak bude Abraham smlouvat, aby Bůh nezničil města, pokud se v nich najde alespoň určitý počet spravedlivých, který Abraham stále snižuje; Bůh přesto ví, že se tam nenajde ani jeden – jinak by nepřijal tak fatální rozhodnutí.

A tak Noe postavil na souši loď - archu, umístil do ní zvířata a zásoby. Můžeme se ptát, jak do archy uvedl zvířata, která nežila v jeho oblasti, jak do ní uvedl zvířata, která jej převyšovala silou, šelmy, tlustokožce, můžeme si připravit spoustu otázek. Znovu si však uvědomme – sedíme v hledišti divadla, ne před obrazovkou televizní reportáže. Noe nakonec vstoupil do archy se svou rodinou – „a Hospodin za ním zavřel“. Ono „Hospodin za ním zavřel“ znamená – převzal nad archou ochranu, od této chvíle za loď a její osud zodpovídá ne Noe, ale Bůh.

Přichází potopa a vše co na zemském povrchu potřebuje dýchat, je smeteno, zničeno, anulováno. Archa přistává na souši a začíná nový začátek. Nových začátků, byť ne již takového rozsahu, potkáme v Bibli ještě mnoho. Biblický Bůh je totiž Bohem nových začátků. V historii země, v mém i tvém životě.
V závěru osmé kapitoly čteme ujištění, že již nikdy nebude Božím zásahem zničena země kvůli člověku. Nebude toho totiž potřeba. Noeho příběh ukazuje mnohem dál, než k vodám potopy. Čtenář 21. století ví, že přišel nový Noe a postavil novou archu, do níž zve všechny, kdo jsou kolem; vstoupí a Hospodin za nimi zavře. Ale to jsme na půdě Nového zákona.

MALÉ ODBOČENÍ

Biblický Bůh je ve Starém zákoně často označován jako Hospodin. Oněch označení pro Boha je mnohem více, ale Hospodin je označení specifické. Nachází se už ve velmi starém vyznavačském textu, v unikátním starozákonním vyznání víry, zvaném „šema“ podle prvního slova tohoto hebrejsky psaného vyznání: „Š´ma Jisraél, adonai elohejnú, adonai achat“ tedy: „Slyš Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný“. Ono české „Hospodin“ je použito tam, kde hebrejský text uvádí tetragram JHVH, židovskými vykladači a opisovači důsledně zaznamenávaný uctivým opisem „adonai“, tedy: „Pán“. I v České republice působící náboženská společnost Svědkové Jehovovi zatížila tetragram JHVH představou Božího jména jako klíčového prvku své víry, ovšem (odhlédneme-li od nepatřičnosti takového výkladu), aplikovali na tento souhláskový tetragram neadekvátní samohláskové znění, takže se nacházejí na půdě spekulací a devalvují smysluplnost vlastní věrouky.

Nás může zajímat, že Hospodin je staročeský výraz pro „líbezného pána, líbezného hospodáře“. Vystihuje tak unikátní, laskavý vztah Boha k člověku. Bible nezastírá, že je více bohů, bůžků a model, její poselství však jasně sděluje (a to je obsahem vyznání zvaného „šema“), že jen ten bůh, který se k člověku chová jako Hospodin, je skutečný Bůh, jediný Bůh mezi bohy. V zástupu Molochů, Baalů, Ištar, Diů, Velenů, Perunů, Hermů, Neptunů, Poseidonů, televizorů, módy, zdraví, peněz a dalších bohů, bohyň a bůžků vyčnívá biblický Bůh jako Hospodin, Bůh milující člověka, Hospodin nových začátků. Hospodin je Bůh, který miluje. Jen ten bůh, který nás miluje, je Bůh. Bůh, který miluje, je zároveň Bůh, který žárlí. O tom však jindy.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 4, verše 12 - 25

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, kapitolu čtvrtou, od dvanáctého do pětadvacátého verše.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na www.biblenet.cz/.

Pokušení na poušti, o kterém jsme hovořili minule, zahájilo Ježíšovo veřejné působení. Ježíš se dovídá o uvěznění Jana Křtitele a začíná svou kazatelskou dráhu. Do tesařské dílny a k původnímu životu se už nevrátí. Přijal křest, vyrovnal skóre prastarého zápasu a vydává se bojovat o vítězství. První, co na své nové cestě udělá je, že si povolá učedníky. Každý potulný židovský kazatel té doby má kolem sebe učedníky. Zatím si vždycky učedník vybíral mistra, Ježíš však postup obrací: je to on, mistr, kdo si vybírá učedníky. A tak povolává Šimona Petra, Ondřeje a Jakuba a Jana Zebedeovy. Všichni mají své povolání, vydělávají si na chléb prací, kterou se naučili a která je živí – komerčním rybolovem. Přesto opouštějí prostředky své obživy – lodě, sítě a jezero – a jdou za Ježíšem do nejisté budoucnosti. Setkání s Ježíšem Kristem je životní zlom – život už nikdy nebude stejný jako dříve. Namísto poklidné a jisté budoucnosti prověřené generacemi předků získávají učedníci tři a půl roku putování naplněného zázraky, ale i nejistotou, dlouhá léta tíživé zodpovědnosti a mnohá pronásledování, na konci životní cesty je místo rybářského výminku v kruhu rodiny většinou čeká předčasná a krutá smrt na kříži. Bezejmenní rybáři by strávili život v relativním závětří. Jakmile se rozhodli jít za Ježíšem, začalo kolem nich pořádně foukat. Ještě nám, čtenářům 21. století, jsou ovšem příkladem a výzvou. Některá rozhodnutí stojí za to, i když překračují konvence a nutí jít proti proudu. „A velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání je následovaly…“.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑