Toulky Knihou VI. – VE MĚSTĚ A NA POUŠTI (Gen 4,17-26; 5 a Mt 4,1-11)

Trabant 2. 11. 2014

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA (GENESIS): KAPITOLA 4, verše17 – 26 A KAPITOLA 5 (STARÝ ZÁKON)

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, kapitolu čtvrtou, od sedmnáctého do šestadvacátého verše a kapitolu pátou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na www.biblenet.cz/

Hned začátek prvního verše dnešního oddílu se zdá být velmi nejasný: „I poznal Kain svou ženu…“ Kde vzal Kain ženu, když jeho matka dosud porodila jen dva syny a jiných matek nebylo? Problém není v odpovědi, ale v otázce. V První knize Mojžíšově se totiž nepohybujeme v reportáži, referátu, historickém ani genealogickém spisu. Řekli jsme si už, že často jde o ilustraci, divadlo, názorné vysvětlení věcí, které bychom jinak obtížně chápali a proto je Bible předkládá podobně, jako my předkládáme komplikované věci dospělého světa svým malým dětem. Podstatou textu není sdělit posloupnost prvních lidí, nýbrž sdělit, co a kdo je člověk, odkud a kam jde. Jako na divadle, když spadne opona za druhým dějstvím a po přestávce se znovu vytáhne, začíná dějství třetí – a třetí na druhé navazuje volně, nezapadá do něj jako šroubek do matičky, protože má svou vlastní myšlenku a své vlastní poselství. Že se pořád jedná o jednu kapitolu, nic neznamená – kapitoly a verše byly v původně jednolitém textu vymezeny mnohem později a v mnoha kapitolách se prolínají texty různých forem a časových úrovní. Nosným smyslem 17. verše není sdělení, že se Kain „oženil“, ale sdělení, že postavil město a že jeho rod pokračuje. Pokračuje, žije ve městech a Kainův potomek Lámech projevuje nesmiřitelnou mstivost. To vše souvisí právě s tématem: Co je člověk, odkud přišel a kam jde, ne s tématem genealogického stromu Adamovy rodiny.

Na konci 4. kapitoly tak víme o dvou názorových proudech: Kainovcích a Šétovcích, kdy jedni spoléhají především na sebe, své kulty a rituály a druzí vzývají Hospodina. Takové dělení nikdy není černobílé a hranice mezi oběma proudy je velmi prostupná, neostrá, představuje široké šedé pásmo. Smyslem textu není, že začne dělit lidi na Mirky Dušíny a na Štětináče. Pouze konstatuje, že člověk se projevuje dvěma základními způsoby – ve 4. kapitole Bible stejně jako dnes.

Pátá kapitola provádí čtenáře (nebo návštěvníka divadla) dlouhým obdobím od Adama k Noemu. Mezitím stihlo lidstvo tragicky zplanět, manifestačně uplatnit lehkomyslnost svobody se rozhodovat až k fatální dekadenci, která provází zánik civilizací – vzpomeňme na Římskou říši před jejím zánikem. Ale to bychom přebíhali již do kapitoly šesté.

Dlouhý věk popisovaných praotců zase není tím podstatným, co v textu zaznívá, ale bude tím prvním, co nás udeří do očí. My, čtenáři 21. století, dnes stojíme více než 2 500 let vzdáleni od vzniku těchto textů. Nerozumíme zcela jejich zvěstnému záměru, protože nám chybí dobové souvislosti společné s autory. Můžeme se jen domnívat, že zřejmě jde o jakési společné jmenovatele jednotlivých období, po nichž získalo období jméno – jako si dnes spojujeme s da Vincim renesanci nebo s Lutherem reformaci. Nechtějme spekulovat, že by snad v případě praotců z páté kapitoly šlo o tak dlouhověké osoby, nechtějme brát text za slovo – ještě pořád sedíme v hledišti divadla. To podstatné na páté kapitole je: nejsme bezejmenná sebranka, prostě lidstvo jako druh, historie nás označuje jmény, Bůh nás zná jmény. A ještě: i když, jak budeme číst příště, ústí vývoj pralidstva do propasti bezbřehé dekadence, pořád existují svorníky mezi zemí a nebem, člověkem a Bohem – jinak bychom se nedočetli o Henochovi.

MALÉ ODBOČENÍ

Kain staví město. Od počátku až do konce Starého zákona nese město negativní příznak. Města nejsou v kurzu, město není vhodným místem pro život. To neznamená, že bychom se měli hromadně stěhovat z dnešních měst. Souvisí to spíše s přístupem k životu. Postavit město znamená ohradit se, vytvořit kolem sebe z vlastních sil bezpečí. Naopak žít venku, za hradbami města, je život ohrožující nejistota. Ve městě lze spoléhat na sebe. Venku, mezi čtyřnohými i dvounohými šelmami, uprostřed rozmarů počasí a v určité izolaci od výdobytků civilizace, spontánně spoléháme spíše na to, co nás přesahuje, na Boha. Je vcelku jedno, jestli ve 21. století žijeme v Praze na „Jižáku“ nebo v šumavské chalupě. Podstatné je, zda uvnitř, ve svém rozhodování a přemýšlení, z nedůvěry stavíme kolem sebe městské hradby, nebo naopak v důvěře směle nastavujeme tvář stepním větrům.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE, KAPITOLA 4, verše 1 - 11

Přečtěte si, prosím, nejprve sami, kapitolu čtvrtou, od prvního do jedenáctého verše.

Novozákonní texty obvykle nemají souvislost se starozákonním textem příslušného dílu Toulek.

Otevíráme prostě vždy po jednom textu ze Starého a Nového zákona, jak jdou za sebou.

Pokud nemáte Bibli v knihovně, můžete použít on-line text na www.biblenet.cz/.

Tesař Ježíš opouští dílnu, je pokřtěn Janem Křtitelem a přijímá úlohu Krista – spasitele, zachránce, mesiáše. První kroky vedou na poušť. Před velkým úkolem je třeba se připravit. Usebrat se, přemýšlet, modlit se, srovnat si život, páteř i myšlenky. Právě tady, na začátku cesty, je potřeba se narovnat, nadechnout a vykročit. Tady na začátku, se rodí budoucí úspěch celé mise. Tady na začátku, o samotě. Nikdo není dlouho sám se svými myšlenkami, zvláště když o něco jde. Ježíš není výjimkou. Jakmile v životě o něco opravdu podstatného jde, přichází had s rýčem, zasadí před námi strom s „ovocem vhodným k jídlu“ a začne na nás pracovat tak, jako kdysi na Evě. Tehdy: „Budete jako bohové…“, nyní: „Jsi-li syn Boží…“ Naši prarodiče tehdy selhali, Eva s Adamem si své rozhodnutí ze stromu poznání utrhli. Ježíš obstál. Kvůli nám. Na ukazateli skóre na opuštěném a dávno zarostlém hřišti se po mnoha staletích něco změnilo. Domácí srovnali na 1:1. To je smyslem textu o pokušení na poušti. A remízou to neskončí.

Těším se na vás příště!

Váš Trabant

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑