Toulky Knihou, část I. - ANATOMIE BIBLE

Trabant 7. 9. 2014

Dnešní bible se dělí na dvě části, Starý a Nový zákon. Sestávají z jednotlivých tzv. knih, což jsou texty různého charakteru, naučné, výpravné, historické, oslavné, prorocké a jiné, o nichž se před staletími teologové usnesli, že jsou „kanonické“ – tedy, že jejich vypovídací hodnota je tak významná a přiměřená, že snesou zařazení do reprezentativního výběru. Katolická církev ponechala ve svých biblích rovněž texty deuterokanonické, tedy texty méně významné a méně přiměřené, přesto užitečné ke čtení. Pro náš seriál se ovšem prozatím přidržíme tradičních, kanonických knih.

Do Starého zákona byly zahrnuty tři základní sbírky spisů, které se používaly v židovství: Zákon (pět knih Mojžíšových neboli Tóra, tedy „směrovka“), dále Proroci (velcí a malí) a tzv. Spisy (tedy texty naučného, oslavného a historického rázu). Nový zákon je složen ze čtyř evangelií (Matouš, Marek, Lukáš, Jan), dále z apoštolských dopisů církevním sborům – listů neboli epištol připisovaných apoštolům Pavlovi, Petrovi, Janovi a Jakubovi, a nakonec z apokalyptické novely Zjevení Janovo.

Starý zákon byl psán hebrejsky, Nový zákon řecky, občas lze nalézt výrazy z aramejštiny. Moderní překlady včetně českých vycházejí z velmi pečlivých vědeckých rekonstrukcí původních hebrejských a řeckých textů. Nejzdařilejším a nejčtivějším českým překladem bible je podle mne tzv. ekumenický překlad. Krásný jazyk (a ovšem dnes již horší pochopení) nabízí bible kralická.

Bible se člení na knihy, kapitoly (označené velkými číslicemi) a verše (malé číslice na začátku jednotlivých vět). Toto třídění je při troše praxe (vyžaduje znalost posloupnosti jednotlivých knih) mnohem pohodlnější a rychlejší, než využívat obsah a stránkování. Takže například záznam „Ex 2,39“ označuje třicátý devátý verš ve druhé kapitole Druhé knihy Mojžíšovy (vlastní název této knihy je Exodus). Toto univerzální a přesné třídění umožňuje mimo jiné pohodlné porovnávání překladů s původními jazyky nebo jednotlivých překladů navzájem.

Starý zákon a Nový zákon je nepřesné české vyjádření, již zdomácnělé. Poněkud lépe vystihnou původní myšlenku pojmy Stará smlouva a Nová smlouva. Přesto se v seriálu přidržíme zdomácnělého pojetí.

Je bible Slovem Božím? Ano i ne. Jako kniha je složena z papíru, tiskařské černi, obálky a lepidla. Teprve v okamžiku, kdy ji čtenář čte, klade jí otázky a touží po odpovědích, může se mu pro přítomný okamžik konkrétní text oslovující mysl a srdce stát Božím slovem.

Bible je kniha o vztazích mezi Bohem a člověkem, kniha o člověku a kniha o Bohu. Tyto vztahy jsou mapovány v nejrůznějších obdobích, situacích a kulturách, aby čtenáři vystoupily dostatečně plasticky a vyváženě. Příště společně otevřeme první kapitoly bible v První knize Mojžíšově, knize Genesis (což česky znamená: kniha Počátků). Ukážeme si, jak překvapivě živé mohou být dnes hebrejské pojmy, když se k překladu doplní jejich kulturní pozadí, řekneme si, odkud a proč se první kapitoly v bibli vzaly a naučíme se první důležité zkušenosti čtenáře bible – tomu, že podstatné je „že“ a ne „jak“ (i když se nám to dnes může zdát nesrozumitelné).

Váš Trabant

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑