Nahlédnutí do minulosti

Jiřina 30. 11. 2014

V pátek jsem byla opět na kurzu paleografie při U3V. Přednášející vždy přinese okopírované listiny a my posluchači společnými silami texty luštíme. Jde nám to jako "psovi pastva" ale s pomocí paní profesorky to vždy dáme dohromady. Ona nám potom objasní okolnosti, při jakých příležitostech se ty nebo ony zápisy pořizovaly. Je to zajímavé, dozvídáme se tak mnoho věcí o životě obyvatel naší země. Minulou přednášku jsme četli inventární soupis po zemřelém pražském měšťanu. Byl to soupis všech věcí z jeho domácnosti. Dozvěděli jsme se i jaké měli povlaky na postelích, jaký nábytek vyl v té které místnosti a co z toho dostal ten který dědic.
V pátek jsme četli ze soudních knih a já nemohu se s vámi nepodělit o to, co jsme vyčetli:

Právu Nového Města Pražského

Jménem a na místě v té při mezi Janem Kolínským, rych-
tářem městským z jedné a Mrtinem Zykou ze strany dru-
hé co se rozdílných těžkých příčin obvinění dotýče,
jehož žaloba povalivše toho všeho sdílnosti
zanechali toho Ortele na témž pravie fon ferie 2 post
sv. Laurenti.
Datum 17 February leta Paně 1660

EODEM
Slovutný. Věděti dávám že jsme tu Martina Zyky skrze
rychtáře městského rozličných příčinpři právu
našem obviněného a vězením stiženého se dotýkající
rozepři ve své pilné a bedlivé povážení vzali
a poněvadž v tom, co za právo jest vypovídáno jest
budete viděti jak daleji téhož vězně na tuto příleží-
cí otázky nejprve povlovně a pozudžky k ničemu
se znáti nechtěl dle od nás v té případnosti vynešené
vejpovědi autrpným právem tázati dále a dle práva
porádně pokračování aktum utsupra.

Otázky, na které Martin Zyka tázán býti má

1. Proč on, Martin Zyka manželku Jana Hochštula umluvil, aby
ona peníze a cennosti manželu svému pobrala a k Trnkovum
kde on Zyka zůstával odnesla
2. Proč on z té truhly od manžela Hochštula vynesené na zlatě a
tolařích 149 zlatých, osum prstenů a některé povlaky vzal
3. proč on Zyka manželku témuž Hochštulovi odloudil
4. Kde a jak dlouho pokaždé s ní zůstával
5. Kolikrát s ní cizoložný čin vykonal
6. Zdaliž čár aneb jiných těm podobných a jakých užíval
aby týž Hochštůlové lásky získal a jí od manžela odvést moh
7. Zdaliž a proč skrze čáry aneb jiné tím podobné a jaké věci
Kateřinu Švorcovou od manžela jejího vylouditi a jí aby
manželu svému všechny věci pobrala a s ním odjela přiznal
8. Kolikrát s tou Švorcovou cizoložil.
Kdyby se přiznati nechtěl, dál se ptáti
9. Jak tomu odpírati může, an společně jak muž a žena líbali a od
lidí v Plaňanecch tak společně na slámě slehnouti posti-
šeni byli
10. Proč když tak postišeni byli, žádal, aby jeho někdo probodl a zabil
že on ví, že umříti musí
11. Kdo s tou Švorcovou ujeti a co s ní dálemi činiti chtěl
12. Co to za modlitba jest, která u něho nalezena byla k čemu dobrá
jest, proč on ji a k čemu užíval a od koho ji má
13. Zdaž více ji jiné ženy aneb panny a kterou zavedl a o poctivost připravena
14. Jakým způsobem, zdaliž skrze čáry a jaké to učinil a co víceji dle prozřetelnosti examinátorů pro renata tázáno býti mohlo.

Chudák záletník. To dnešní sňatkoví podvodníci a záletníci to maji o mnoho snazší.
Na listině nebylo, jaký nakonec dostal onen Martin Zyka trest. Ono jenom to právo "autrpné" by mu asi stačilo ale tím to asi neskončilo.
Další zápis byl o tom jak jistý Jan Kratochvíl byl odsouzen za vraždu. Bylo tam podrobně popisováno, jak má být smýkán k popravišti, vplétán v kolo a pak do vzduchu vyzdvižen - horor.
Po kurzu paleografie jsem šla na přednášku pana profesora Hilského, překladatele Schakespeara. Tentokrát nám vyprávěl Othela.
Opět byla přednáška natáčena a je ke shlédnutí na webových stránkách ČT2 - kultura. Jsou tam všechny přednášky pana profesora i staršího data. Odkaz na přednášky na ČT2 jsem už sem vkládala nedávno. Po absolvování obou předášek jsem se vydala na procházku Prahou ale o tom až v jiném článku.
Jiřina

Diskutujte nad tématem tohoto článku

Příspěvky diskuse

Diskuzní formulář s foto

Nahrát soubory ke staženíPartneři a sponzoři

Slezská diakonie Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR A - FORUM CS Age Management o.s. eBRÁNA

© 2018, ŠEDESÁTKA, o.p.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑